PROJEKTIN NIMI: Arcadahallen ja opiskelija-asunnot, Helsinki

TILAAJA: Fastighets Ab Majsporten, Fastighets Ab Arcadahallen (Haahtela Oy)

URAKKA-AIKA: 2017–2018

URAKAN LAAJUUS: n. 4.000 m2

RAKENNUSPOHJAN LAAJUUS: n. 1.000 m2

 

URAKAN SISÄLTÖ:

Maankaivuu- ja täyttötyöt
Rakennusjätettä sisältämien maiden poiskuljetus
Teräsbetonipaalutus TB300
Piha-alueen kevennysrakenteet
Salaojitus
Perustukset
Rakennekerrokset
Sadevesi- ja jätevesilinjojen rakentaminen
Sähkötöiden maarakennustyöt

KOHTEEN ERITYISPIIRTEITÄ

  • TB -lyöntipaalutuksen toteuttaminen vanhan massanvaihdon läpi aiheutti haasteita