PROJEKTIN NIMI: Helsinki Outlet

TILAAJA: Fira Oy

URAKKA-AIKA: 2018–2019

URAKAN LAAJUUS: n. 40.000 m2

RAKENNUSTEN LAAJUUS: n. 15.700 m2

 

URAKAN SISÄLTÖ:

Maankaivuu- ja täyttötyöt

Teräsbetonipaalutus TB 300b (n. 38.000 jm)

Porapaalutus RD 115/8 ja RD 140/8 (n. 2.000 jm)

Salaojitus

Louhintatyöt

HSY:n 1200mm hulevesilinjan rakentaminen

Alueen hulevesi- ja jätevesilinjojen rakentaminen

Piha-alueen paalulaatan maatyöt

Rakennekerrokset

Sähkötöiden maarakennustyöt

Asfaltointityöt

KOHTEEN ERITYISPIIRTEITÄ:

  • Vuoden 2018 Paalutustyömaa-palkinto (Betoniteollisuus ja Rakennusteollisuus RT)
  • Piha-alue rakennettiin pääosin kantavan paalulaatan päälle
  • Kohteen toteutussuunnittelu eteni rakennustöiden kanssa samanaikaisesti