PROJEKTIN NIMI: Kauppamäen kadunsaneeraus

TILAAJA: Espoon kaupunki

URAKKA-AIKA: 2017

URAKAN LAAJUUS: Kauppamäen, Kylä-Bisan ja Emil Halmeen tien rakentaminen

 

URAKAN SISÄLTÖ:

Kauppamäen ja Emil Halmeen tien katu- ja kunnallistekniikan uusiminen
Uuden Kylä-Bisan tien rakentaminen
Maankaivuu- ja täyttötyöt
Louhintatyöt
Katu- ja kunnallistekniikan uusiminen
Sähkö- ja valaistusrakenteet
Asfaltointi
Kivityöt
Vihertyöt

KOHTEEN ERITYISPIIRTEITÄ

  • Vanhan kadun infrastruktuurin perusteellinen uusiminen liikenteellisesti vilkkaassa ja suojellussa kulttuurimiljöössä