PROJEKTIN NIMI: Venusparkki-parkkitalo, As Oy Helsingin Albatrossi, As Oy Sompasaaren Setlementtiasunnot

TILAAJA: Keski-Suomen Betonirakenne Oy (Venusparkki), As Oy Helsingin Albatrossi / Saraco Oy (As Oy Helsingin Albatrossi –ryhmärakennuttamishanke), VRP Etelä-Suomi Oy (As Oy Sompasaaren Setlementtiasunnot)

URAKKA-AIKA: 2018–2019

URAKAN LAAJUUS: n. 4.000 m2

RAKENNUSPOHJAN LAAJUUS: n. 3.500 m2

 

URAKAN SISÄLTÖ:

Maankaivuu- ja täyttötyöt
Rakennusjätettä sisältämien maiden seulonta ja poiskuljetus
Porapaalutus RD170 vanhojen täyttökerrosten läpi
Louhintatyöt
Salaojitus
Perustukset (As Oy Albatrossi)
Sadevesi- ja jätevesilinjojen rakentaminen
Päätoteuttajavelvollisuudet (As Oy Albatrossi)

KOHTEEN ERITYISPIIRTEITÄ

  • Pohjaolosuhteiden vaihtelevuus (kalliopinta, vanhan täyttömaan laatu)
  • Ahdas tontti
  • Sompasaaren logistisesti haastava sijainti
  • Kolmen urakan samanaikainen läpivieminen korttelissa, jossa viisi eri rakennuttajaa ja päätoteuttajaa; eri suunnittelijoiden laatimien suunnitelmien, urakkarajojen sekä aikataulujen yhteensovittaminen