STM Infra Oy on Etelä-Suomessa toimiva maa- ja pohjarakentamisen palveluita tarjoava yritys. Teemme töitä rakennusliikkeille ja kiinteistönomistajille sekä julkiselle sektorille infrahankkeissa. Meidät tunnetaan nopeina ja luotettavina ammattilaisina, joiden asiantuntemus tuo hyötyä asiakkaalle.

Henkilökuntaa yrityksellä on n. 20 ja vakituisine yhteistyökumppaneineen viitisenkymmentä. Pidämme oman organisaatiomme matalana ja sopivan kokoisena. Siksi olemme rakentaneet vahvan yhteistyöverkoston tarkasti valituista kumppaneistamme, on sitten kyse paalutuksista, betonitöistä tai vaikkapa vihertöistä. Haluamme olla asiakkaallemme mutkaton, laadukas ja arvoa tuottava kumppani, ja siksi toimimme päätöksissä projekti ja sen onnistuminen edellä.

Asiakkaamme ja työmaamme ovat eri puolella pääkaupunkiseutua, jonka alueet ja maaperät tunnemme kuin omat taskumme. Päätoimipaikkamme on Vantaan Viinikanmetsässä.

STM Infra – Haluttu kuokkavieras.

Tunnustettua osaamista

Osaamisemme on tunnustettu Rakentamisen Laatu RALA ry:n RALA-Pätevyydellä sekä toimintatapojen RALA-Sertifioinnilla. Tilaajavastuulain edellyttämät todistukset löytyvät Vastuugroup.fi –palvelusta.

STM Infra on perustettu vuonna 2004, ja aluksi sen nimi oli STM Etelä-Suomi Oy. STM:n historia ulottuu kuitenkin kauemmas 80-luvulle ja Savoon, missä Savon Kuljetuksen tytäryhtiöksi perustettiin Savon Teollisuus- ja Maarakennus Oy (STM). Siitä tuli myöhemmin Suomen Teollisuus- ja Maarakennus Oy.

Vuonna 2004 Savon Kuljetus perusti yhdessä Vantaan Rahtikeskuksen kanssa STM Etelä-Suomen tarjoamaan kuljetuspalveluita ja maarakennustöitä tällekin seudulle. Vuonna 2011 Vantaan Rahtikeskuksen ja Savon kuljetuksen lisäksi omistajiksi tulivat vuotta aikaisemmin toimitusjohtajaksi tullut Kimmo Annala sekä Mikko Saari.

Uusi nimi STM Infra Oy otettiin käyttöön vuonna 2019. Se kuvaa entistä paremmin toimintaamme ja osaamistamme maa- ja pohjarakentamisen ammattilaisena infrarakentamisen hankkeissa.

5 syytä valita STM Infra

  1. Me hoidamme koko homman alusta loppuun. Hankimme urakkaan liittyvät luvat ja teemme myös viimeistelyn. Meidän kanssamme tilaajalla on selvästi vähemmän päänsärkyä.
  2. Olemme osaavia ammattilaisia. Jokaisella työntekijällämme ja yhteistyökumppanillamme on hyvä koulutus ja vahva ammattitaito, ja se näkyy työn laadussa ja nopeudessa.
  3. Emme ajattele ensin omaa etuamme vaan pidämme aina asiakkaan edun edellä. Sillä me turvaamme myös oman tulevaisuutemme.
  4. Pidämme aina kiinni siitä, että asiakkaan projekti etenee jouhevasti. Pyrimme ennakoimaan tulevat ongelmat ja reagoimaan niihin ajoissa.
  5. Teemme yhteistyötä ja odotamme sitä myös muilta. Rakentaminen on yhdessä tekemistä, ja siihen me pyrimme aina. Haluamme olla kaikkien kanssa samalla puolella pöytää.

Näin me toimimme

Tärkein periaatteemme on, että asiakkaiden suuntaan olemme sanamme mittaisia: se tehdään, mitä sovitaan. Vaikka urakka on hankala tai eteen tulee muutoksia, se ei saa vaikuttaa tekniseen lopputulokseen ja työn laatuun.

Me olemme joustavia. Reagoimme muutoksiin nopeasti ja hoidamme homman kuntoon. Asiantuntemuksemme auttaa siinäkin, että usein näemme tulossa olevat haasteet etukäteen, ja voimme kertoa siitä tilaajalle ajoissa. Silloin vältetään tulevat ongelmat, ja tilaaja säästää aikaa ja rahaa. Jos ongelmiin törmätään täydessä vauhdissa, urakka myöhästyy ja kokonaisuus hidastuu.

Meillä on kasvot joka projektissa. Vaikka teemme töitä järeillä koneilla ja teknisillä laitteilla, töitä tekee ihminen ihmiselle. Siksi urakan aikana on tärkeää, että työnjohtaja on tavoitettavissa ja hänet saadaan nopeasti paikalle. Pyrimme myös itse ensin ottamaan yhteyttä, kun jotain uutta urakassa tai työmaalla huomaamme.

Työssämme on tärkeää vahva ammattitaito: meillä on töissä vain A-luokan ammattilaisia ja käytämme heidän apunaan nykyaikaisia työtapoja ja uusinta tekniikkaa. Vahva yhteistyö on tärkeää paitsi asiakkaiden ja tilaajien, myös kumppaneidemme kanssa. Emme puhu aliurakoitsijoista vaan yhteistyökumppaneista, on sitten kyse paalutuksista, betonitöistä tai vaikkapa vihertöistä.

STM Infran arvot
– Näiden takana me seisomme

LUOTTAMUS
Luottamus on kaiken toimintamme koossa pitävä voima. Luottamus toisiimme sitoo meidät STM:läiset yhteen, asiakkaan meihin, meidät asiakkaaseen ja yhteistyökumppanin johtamaamme projektiin.

ASENNE
Asenteemme on sekä nöyrä että ylpeä. Kaikki työt tehdään parhaalla laadulla. Ymmärrämme, että hyvin tehty työ on paras referenssi. Ylpeys omasta erikoisosaamisestamme tuo mukanaan itsevarmuutta ja ymmärryksen siitä, missä olemme parhaita.

YHTEISTYÖ
Menestykseen tarvitsemme asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja toisiamme. Yhdistävä tekijä kaikille on syvä kunnioitus toistemme ammattitaitoa kohtaan. Siksi kanssamme halutaan tehdä yhteistyötä.

TULOS
Tuloksellisuus on toimintaamme keskeisesti määräävä tekijä, joka näkyy sekä ymmärryksenä asiakkaan kokemasta hyödystä, projektin kokonaistavoitteista että aikataulujen tavoitteellisesta pitämisestä. Tuloksellisuus näkyy arjessamme myös ripeänä ja varmana päätöksentekona.

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ
Me arvostamme ja vaalimme ympäristöämme. Meillä suuri osa kestävän kehityksen huomioimisesta tapahtuu jo projektin suunnitteluvaiheessa. Emme hae kannattavuutta ympäristön kustannuksella.